Martha Cecilia Kristine Series 34: My Wild Heiress 2 by Martha Cecilia “You may now kiss the bride,” wika ng wedding celebrant. “That’s not necessary,” mabilis niyang sa.. Product #: KRS00034 based on 0 reviews Regular price: $45.00 $45.00 Out Of Stock

Kristine Series 34: My Wild Heiress 2 by Martha Cecilia

Brand: Martha Cecilia
Availability: Out Of Stock

Price: PHP45.00

“You may now kiss the bride,” wika ng wedding celebrant. “That’s not necessary,” mabilis niyang sabi. “Let’s have that documents now and be done with it.” She attached her signature on the marriage contract at pagkatapos ay ibinigay niya iyon kay Jace. Ni hindi niya ito hinintay na matapos pumirma at mabilis na lumakad patungo sa exit.

Subalit bago niya nabuksan ang pinto’y naabutan siya nito. “Hey… hey… hey!” Inabot nito ang braso niya at hnila siya pabalik.
“Ano ba?!” singhal niya, sinikap pakawalan ang brasong hawak nito, but he drew her even closer, na bahagyang ikinatama ng noon niya sa mga labi nito. “Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakasal ako, my dear wife, so let’s follow tradition.”

At sa pagkamangha niya ay yumuko ito at inangkin ang mga labi niya. Ang unang pumasok sa isip niya’ itulak ito. But she couldn’t have done.

There are no reviews for this product.
Write a review
BadExcellent
Facebook comment