Precious Pages Pradera Series 1 – Elias and Cas By Vanessa But the heart is never logical, is it?.. Product #: PRA00001 based on 0 reviews Regular price: $109.00 $109.00 In Stock

Pradera Series 1 – Elias and Cas By Vanessa

Brand: Precious Pages
Availability: In Stock

Price: PHP109.00

- +

PRA00001 – Pradera Series 1 – Elias and Cas
By Vanessa
P109

But the heart is never logical, is it?

Muling nakita ni Cas ang lalaking kanina lang ay laman ng kanyang isip. Nakasuot ito ng coat and tie, may kausap na ilang lalaking ganoon din ang suot.
Siya ba talaga `yon? Hindi mawala ang kanyang kaba. Hanggang sa mapatingin ang lalaki sa gawi niya. Kumunot ang noo nito; hindi niya alam kung nabigla nang makita siya roon at hindi na maalala kung sino siya.
Parang gustong matunaw ni Cas. Ganoon pa rin ang epekto ni Elias sa kanya. Para siyang wala sa sarili, parang gustong umiyak. Parang gusto niyang tumakbo at yakapin ito, pero magmumukha lang siyang tanga.
Tinapos ni Cas ang anumang ugnayan nila two years ago. It was just a business deal. Hindi dapat sangkot ang emosyon. But she fell in love. A hopeless case because Elias had lost faith in love. At ngayong nakita uli ni Cas ang lalaki, parang gusto niyang bigyan ng chance ang sarili na subukang baguhin ang pananaw ni Elias.

There are no reviews for this product.
Write a review
BadExcellent
Facebook comment