Cardinal Bastards

Show:
Sort By:
Cardinal Bastards 1: Baba Esperanza By Vanessa

“Isa lang ang gamot na talagang makakatulong. Halik. Napakasakit kasi nitong sugat ko.”

Nagtungo si Dulce sa bayan ng Santa Fe para sa misyong hanapin ang nawawalang bastardo ni Dante Cardinal, ang siyang dahilan kaya siya nakapag-aral.

PHP119.00

Cardinal Bastards 2: Joaquin Cardinal By Vanessa

Marahil ganoon ang pagmamahal niya sa lalaking ito, animo isang oyayi—may maganda at malamyos na tono, yumayakap sa kaluluwa at nagpapayapa; hindi nananakal, hindi humihiyaw.

PHP85.00

Cardinal Bastards 3: Roman Cardinal By Vanessa

“Pakiramdam ko, bigay ka sa akin ng langit. Sa wakas. At naiintindihan ko kung bakit ang tagal bago ako nabiyayaan. Dahil higit pa sa sapat ang katumbas ng lahat ng paghihintay.”

PHP119.00

Cardinal Bastards 4: Cristobal Cardinal By Vanessa

“Knowing that I can’t talk to you the way I have, knowing that I can’t even hold your hand any longer has made me realize how foolish I was to let you go.”

 

PHP85.00

Cardinal Bastards 5: Maksing Arevalo by Vanessa

“Hindi ko kailangan ng mga dahilan. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Ikaw lang ang kailangan ko.” Nakagawa si Dallas ng napakalaking kasalanan kay Maksing.

PHP119.00

Cardinal Bastards 6: Danilo "Connor" Cardinal By Vanessa

From a tiny spark, he turned her into a scorching inferno… with just a kiss.

PHP130.00

Cardinal Bastards Series 7 - Mark Cardinal By Vanessa


"I don't want to live my life thinking you never found out how much you meant and still mean to me."

Matibay ang paniniwala ni Maristel na panghabang-buhay ang pagsasamang binuo nila ni Mark., kahit sabihing mga bata pa sila kung pag-aasawa ang pag-uusapan.

PHP139.00

Cardinal Bastards 8: Daniel Caleb by Vanessa

He was everything any woman would dream of. And he was hers.

PHP159.00