Precious Pages Ang Pasaway Kong Bodyguard By Mei Sanchez “Wala naman akong pakialam sa kahit na ano. Basta makahalik ako sa `yo.” Isang undergraduate na gym.. Product #: PHR06163 based on 0 reviews Regular price: $56.00 $56.00 In Stock

Ang Pasaway Kong Bodyguard By Mei Sanchez

Brand: Precious Pages
Availability: In Stock

Price: PHP56.00

- +

“Wala naman akong pakialam sa kahit na ano. Basta makahalik ako sa `yo.”

Isang undergraduate na gym at karate instructor si Jamie Pedronan. Madalas siyang mapagkamalang lalaki dahil sa maigsing buhok at boyish na pananamit. Umikot ang buhay niya sa pagtatrabaho para mapag-aral ang kanyang mga kapatid.
Pero nagbago ang ikot ng kanyang mundo nang iligtas niya mula sa isang kidnapping attempt si Ryder Ramos, ang napakaguwapo, nag-iisang anak at tagapagmana ng isang malaking petroleum company. Ang akala ni Jamie ay hindi na uli niya makikita si Ryder. Pero bigla siya nitong inalok na maging bodyguard.
Hindi inaasahan ni Jamie na sa pagdikit-dikit sa kanyang boss, pagsama-sama saan man ito pumunta, at pag-aasikaso na para siyang yaya, puso pa niya ang mahuhulog. Dapat yata ay ang sariling damdamin ang binantayan niya. Dahil kahit kailan, hindi na lalagpas pa sa isang bodyguard ang tingin ni Ryder sa kanya.

There are no reviews for this product.
Write a review
BadExcellent
Facebook comment