Spring Mendez Love Edward By Spring Mendez “When there’s doubt, love. When there’s fear, love more. When there’s pain, love the most. Aria taug.. Product #: PPS00073 based on 0 reviews Regular price: $89.00 $89.00 In Stock

Love Edward By Spring Mendez

Brand: Spring Mendez
Availability: In Stock

Price: PHP89.00

- +

“When there’s doubt, love. When there’s fear, love more. When there’s pain, love the most. Aria taught me that.”

Bata pa lang ay natuklasan na ni Edward na may kakayahan siyang makakita ng mga anghel, isang bagay na hindi niya alam kung isang biyaya o sumpa. Hanggang sa makilala niya si Aria, isang babaeng may itim na itim na mga pakpak at walang alam sa sariling pagkatao. Minsan na siyang nakaengkuwentro ng gaya ni Aria. At hindi magandang karanasan iyon para sa kanya. He knew in an instant that getting in touch with her could only cause him trouble.
Pero hindi pa rin napigilan ni Edward ang sariling mapalapit kay Aria. The more he walked away from her, the more his heart longed to be near her. Bukod pa roon, natuklasan niyang kakaiba ang babae sa mga kauri nito. She was innocent. She was kind. And she was all the beautiful things he could ever think of.
But she was also being hunted. Fallen man o hindi, nagdudumilat ang katotohanang may humahabol kay Aria. Saan ba ilulugar ni Edward ang sarili sa buhay ng dalaga ngayong napamahal na siya nang husto rito at nararamdaman niyang ganoon din ito sa kanya? Dahil para sa mga tulad ni Aria, walang tamang panahon para sa pag-ibig. Love, for them, was always doomed from the very beginning…

There are no reviews for this product.
Write a review
BadExcellent
Facebook comment