Man Of My Dreams

Show:
Sort By:
Man Of My Dreams 5: Heartthrob By Cora Clemente

“I want that woman again… back in my arms… in my life. At ngayong nasa harap ko na siya, hindi ko na siya hahayaang mawala pa sa akin.”

Kontento na si Vikki na titigan, kausapin, at halikan ang mga poster ni Alejandre Ruiz—ang current heartthrob; ang pantasya ng mga kolehiyala.

PHP45.00

Man Of My Dreams 6: Mysterious Lover By Cora Clemente

“I’m sure na magsisisi ka dahil makasal ka man kay Julian, ang mga yakap at halik ko pa rin ang hahanapin mo…”

Ang motto ni Fiona sa buhay: mag-asawa ng guwapo at milyonaryo. But when she finally found her dream man, saka naman sumulpot sa eksena si Hendrick Moreno, makulit pero guwapo.

PHP89.00

Man of My Dreams 1: Tall, Dark & Dangerous By Cora Clemente

“Leave my father alone. And in return, I’ll see that you have more than enough money to satisfy your cold little heart, and more than enough sex to satisfy your hot little body.”

Puro masasakit na salita ang lumabas sa bibig ni Marc da Silva para kay Janelle, ang babae ng kanyang amang si Congressman Juancho da Silva.

PHP45.00

Man of My Dreams 2: Mr. Sungit By Cora Clemente

“You’ve waited long enough. Nasaktan ka na. Dapat lang na sumaya ka na ngayon… tayo.”

Ginawa ni Sylla ang lahat para mapansin ni Joenard de Rucci, ang Filipino-Italian na crush ng bayan. He was the man of her dreams. Sa kagustuhang mapansin ng binata, kung ano-ano na ang kanyang ginawa.

PHP45.00

Man of My Dreams 3: Mr. Irresistible By Cora Clemente

“That marriage still gives me the privilege to call you my own.”

“Have dinner with me, Alison, at bayad na sa utang niya sa akin si Trixie.”
Hindi makapaniwala si Alison na isang dinner date lang ang hinihingi ni Bradley na kabayaran sa halos isang milyong pisong utang ng kapatid niya.

PHP45.00

Man of My Dreams 4: The Passionate Devil By Cora Clemente

“Ako, I’ll give up everything just to make you mine.”

Vince Zobel III—a gorgeous hunk of a millionaire at thirty-three. What he wants, he gets. Pero bakit hindi niya magawang paamuin si Avon—ang babaeng kung tutuusin ay malayo sa mga babaeng nagdaan sa buhay niya?

PHP45.00

Man of My Dreams - The Arrogant Seducer by Cora Clemente

There could be no other man… Alam niyang si Gregor lang ang makapaghahatid sa kanya sa walang-kapantay na kaluwalhatian.

“Be my woman, Ria.”
Shocked si Ria sa narinig. “Gusto mo akong pakasalan?”

PHP45.00

Man Of My Dreams Series 8 : The Cold-Hearted Hawk by Cora Clemente

“You can keep my word. Hindi kita kakantiin katulad ng hiningi mo sa kasunduang pinirmahan ko.”

Paano magpapakasal si Akiko sa isang pulitikong nasisiguro niyang nakakalbo na at malaki ang tiyan?

PHP45.00

Man Of My Dreams Series 9 : Midnight Solitaire by Cora Clemente

“Love heals all kinds of wounds. Kung matututo kang magmahal uli, you’ll forget the pain.”

Tall, gorgeous and super-guwapo— iyon ang ini-imagine ni Harriet na anyo sa likod ng magandang boses ni Midnight Solitaire.

PHP45.00

Man Of My Dreams Series 10 : The Tamed Lion by Cora Clemente

“Kahit na playboy ka pa noon, minahal na kita. Ngayon pa kayang pinatunayan mo sa aking marunong ka nang magmahal?”

Seven years ago, Reine was an ugly duckling at ignorante para sa kanyang stepsister.

PHP45.00