Martha Cecilia Sweetheart 15: A Kiss Remembered (Special Edition) by Martha Cecilia Isang mapait-matamis na bahagi ng kabataan ni Emilie si Liam, her teenage crush, her first kiss. Pa.. Product #: PHR02152 based on 0 reviews Regular price: $60.00 $60.00 In Stock

Sweetheart 15: A Kiss Remembered (Special Edition) by Martha Cecilia

Brand: Martha Cecilia
Availability: In Stock

Price: PHP60.00

- +

(Special Edition - 144 pages)

Isang mapait-matamis na bahagi ng kabataan ni Emilie si Liam, her teenage crush, her first kiss. Paminsan-minsan ay sumasagi ito sa isip niya. Pero hanggang doon na lang at hindi niya inasam na muli niya itong makikita makalipas ang sampung taon.

Pero muli ay nagkita sila makalipas ang sampung taon. And men like Liam, hunk, gorgeous, and rich, didn't stay single. And yet, to her delight, he was actually unattached. Then he offered to marry her. Marriage that has nothing to do with love but everything to do with convenience. His convenience and advantage.

At kapag tapos na ang itinakda nitong panahon ay maiiwan siyang sugatan ang puso... uli. Kaya ba niyang masaktang muli?
 
 

 

There are no reviews for this product.
Write a review
BadExcellent
Facebook comment